Monday, September 1, 2014

第五天

第一次食杜蟲藥 好難先餵到佢食
醫生話要每日一次 連續三次 
之後隔兩星期 再食三次 全部加埋九次

另外就係第一次幫佢沖涼 好彩佢都唔係太驚

大個左少少 就周圍跳
sofa 一呎高就咁跳左落黎
重要係我肚上面周圍爪 ...