Sunday, September 7, 2014

Sep 08, 2014

眼訓又要玩 玩一陣又要訓 ~ BB 都係鍾意訓覺
終於影到佢肚仔 D紋好靚

Sep 07, 2014

 咁都俾佢走到出黎 ... 難度要放入夾萬
Saturday, September 6, 2014

Sep 06, 2014

大掃除 清晒所有野 全部清潔
得返佢自己係度大叫Thursday, September 4, 2014

第八天

由於糖糖太衰既關係 ~ 困左佢係籠入面唔理佢一日

Wednesday, September 3, 2014

第七天

越黎越誇張 過度活躍咁
睇黎過多排 佢就唔會再入返籠喇
Tuesday, September 2, 2014

第六天

琴日食完藥 今朝 d 便便就爛爛地

夜晚一路睇電視一路同佢玩
之後係我膊頭上面訓覺Monday, September 1, 2014

第五天

第一次食杜蟲藥 好難先餵到佢食
醫生話要每日一次 連續三次 
之後隔兩星期 再食三次 全部加埋九次

另外就係第一次幫佢沖涼 好彩佢都唔係太驚

大個左少少 就周圍跳
sofa 一呎高就咁跳左落黎
重要係我肚上面周圍爪 ...